Trang chủ Marketing Kiến thức Marketing Marketing là gì? Các quan điểm Marketing trên thế giới hiện nay

Marketing là gì? Các quan điểm Marketing trên thế giới hiện nay

2
0
Chia sẻ

Marketing có rất nhiều định nghĩa, các định nghĩa được dựa trên việc định hướng thị trường và sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Những định nghĩa marketing đôi khi bị bóp méo và hiểu nhầm cho người học trái ngành hoặc đối với nhiều marketer trong ngành.

Dựa trên lịch sử hình thành và phát triển cho tới này Marketing vẫn chưa có một định nghĩa rõ ràng nào được chấp nhận trên toàn thế giới. Nên việc sử dụng từ định nghĩa Marketing nên thay bằng quan điểm Marketing. Những quan điểm Marketing khác nhau sẽ sử định hướng tầm nhìn và phương thức khác nhau cho bộ phận Marketing

Các quan điểm Marketing nổi tiếng

Marketing bao trùm nhiều lĩnh vực, vì vậy xét ở các góc độ có nhiều quan điểm khác nhau về Marketing, chúng ta chỉ xem xét những quan điểm cơ bản, được chấp nhận và áp dụng phổ biến trên thế giới.

Quan điểm Marketing của Philip Kotler .

” Marketing là một quá trình xã hội mà trong đó những cá nhân hay nhóm có thể nhận được những thứ mà họ cần thông qua việc tạo ra và trao đổi tự do những sản phẩm, dịch vụ có giá trị với người khác”           

  Theo bản dịch: Marketing căn bản trường Đại Học Tài Chính – Marketing

 Philip Kotler. Quan điểm về Marketing

“The process by which companies create value for customers and build strong customer relationships in order to capture value from customers in return.”

                                                     Theo Kotler and Armstrong (2010)

Theo quan điểm của Kotler, Marketing nên tập trung vào định hướng thị trường và sự thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Chính từ quan điểm trên Kotler nhận ra sự quan trọng của mối quan hệ lâu dài đối với khách hàng. Điều này đạt được thông qua việc quản lý mối quan hệ khách hàng ( CRM).

 CRM là gì? Tầm quan trọng của CRM đối với doanh nghiệp 

Quan điểm của Hiệp Hội Marketing Hoa Kỳ

“Marketing is the activity, set of institutions, and processes for creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society at large “. (Approved October 2007)

” Marketing là hoạt động tập hợp các tổ chức và quy trình tạo, giao tiếp, phân phối và trao đổi các dịch vụ có giá trị cho khách hàng, khách hàng, đối tác và xã hội nói chung.

American Marketing Association Board of Directors. Accessed 2012.

Quan điểm của Viện Marketing Anh Quốc

“Marketing là chức năng tổ chức và quản lý toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về sản phẩm cụ thể đến việc sản xuất và đưa hàng hóa đến người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho doanh nghiệp thu được lợi nhuận dự kiến”

The Chartered Institute of Marketing – CIM

Theo quan điểm trên Marketing được chia làm nhiều giai đoạn như ngắn hạn và dài hạn.

Định nghĩa của CIM không chỉ nhằm xác định nhu cầu của khách hàng, mà còn đáp ứng chúng (trong ngắn hạn) và dự đoán chúng trong tương lai (lưu giữ lâu dài). Định nghĩa cũng nêu rõ tầm quan trọng của quá trình marketing, với các mục tiêu và kết quả tiếp thị. CIM được công nhận là một trong những quan điểm có ảnh hưởng nhất cơ thể trên thế giới. Đây là cơ quan chuyên nghiệp về Marketing tại Vương quốc Anh.

 Quy trình Marketing lấy khách hàng là trọng tâm

Những quan điểm sai lệch về Marketing

Bên cạnh những quan điểm Marketing chính thống dựa trên nhu cầu và sự phát triển của doanh nghiệp, hiện nay có nhiều quan điểm sai lệch dẫn đến quy trình làm việc cũng như bộ máy Marketing trong doanh nghiệp bị sai chức năng và công việc.

Quan điểm sai lầm về Marketing và Sales

 Quan điểm sai lầm rằng Marketing là bán hàng

Quan điểm này phổ biến không những phổ biến trong công chúng mà còn đối với một số doanh nghiệp hiện nay.

Bán hàng dĩ nhiên là một phần của hoạt động Marketing nhưng không phải là một công việc duy nhất. Nhiệm vụ của Marketing là khám phá những nhu cầu chưa được đáp ứng và tìm giải pháp đáp ứng cho nó. Marketing còn diễn ra sau khi bán sản phẩm để thiết lập quan hệ với khách hàng, tìm kiếm thêm khách hàng mới, nghiên cứu sự đánh giá của khách hàng để cải tiến sản phẩm.

Phải xem Marketing là một khoản đầu tư hơn là chi phí

Hiệu quả của hoạt động Marketing phát sinh trong thời gian dài, không phải kết quả tức thời.

Marketing chỉ là công việc của bộ phận Marketing

Các doanh nghiệp thiết lập bộ phận marketing để hoạch định và thực hiện hoạt động marketing. Tuy nhiên một doanh nghiệp có thể có bộ phân marketing tốt nhất nhưng vẫn có thể thất bại trên thị trường. Mọi bộ phận liên quan đến khách hàng đều cần phải xây dựng hình ảnh theo định hướng xây dựng chiến lược của công ty, những hành động xấu sẽ ảnh hưởng tới hình ảnh doanh nghiệp đối với khách hàng.

Marketing là một công việc quan trọng không chỉ dành riêng cho phòng Marketing. Mỗi bộ phận trong công ty, nhân viên đều là những kênh marketing hiệu quả.

No votes yet.
Please wait...